שֵׁנָה לבד

התעוררות

הגנרטור

טיפוח עצמי

חיזוק חיובי

פחד

סִינתֶזָה

להיות מוכן